Начало

Основно училище Никола Йонков Вапцаров, Село Лятно - Документи 2019 - 2021

Контакти

Основно училище Никола Йонков Вапцаров

Село Лятно, Община Каолиново
ул. Георги Димитров 4

GSM: 0888746197

Документи 2019 - 2021

Учебен план за 1-ви клас - 2022 година

Учебен план за 2-ри клас - 2022 година

Учебен план за 3-ти клас - 2022 година

Учебен план за 4-ти клас - 2022 година

Учебен план за 5-ти клас - 2022 година

Учебен план за 6-ти клас - 2022 година

Учебен план за 7-ми клас - 2022 година

----------------------------

----------------------------

Годишен план за дейността на учебната / 2021 - 2022

Мерки - COVID-19/ 2021 - 2022

Стратегия/ 2020-2024

Етичен кодекс 2022

Правилник за вътрешен трудов ред/ 2021 - 2022

Правилник за дейността/ 2021 - 2022

Ред и условия за назначаване, освобождаване, мотивиране и развитие на човешките ресурси в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, село Лятно/ 2021 - 2022

План ПКС/ 2021-2022

Програма ЦДО/ 2021 - 2022

Дневно разписание на училището/ 2021 - 2022

Форми на обучение/ 2021-2022

Графици/ 2022

Програма за интеркултурно образование/ 2021 - 2022

Мерки за повишаване на качеството на образование/ 2021 - 2022

Подкрепа за личностно развитие/ 2021 - 2022

Програма на ранно напускане от училище/ 2021 - 2022

Програма за равни възможности и приобщаваме на децата и учениците от уязвими групи/ 2021 - 2022

Програма за гражданското, здравното екологичното и интеркултурното образование 2021/2022

БУВОТ

План БДП/ 2021 - 2022

ПРОЕКТ 2022

------------------

ГРАФИЦИ

График I клас

График II клас

График III клас

График IV клас

График V клас

График VI клас

--------------

ИНСТРУКТАЖ за ученика 2021

--------------

БДП

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема Училищен плод и схема Училищно мляко

Годишен план за дейността на ОУ Никола Йонков Вапцаров за учебната 2019 - 2020 година

Училищен учебен план за учебната 2019 - 2020 година

Организация на учебния ден за учебната 2019 - 2020 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019 - 2020 година

БЮДЖЕТ 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 - 30.09.2019 година

ЗАПОВЕД

----------------

 

БЮДЖЕТ и ОТЧЕТИ 2022

Бюджет 2022

Отчет касово изпълнение - първо тримесечие 2022 г.

--------------------

БЮДЖЕТ и ОТЧЕТИ 2021

Бюджет 2021

Бюджет - допълнение 2021

Отчет касово изпълнение - първо тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - второ тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - трето тримесечие 2021 г.

Отчет касово изпълнение - четвърто тримесечие 2021 г.

--------------------

ОТЧЕТ 2020

Годишен отчет за 2020 година

Отчет за касово изпълнение - първо тримесечие 2020 г.

Отчет за касово изпълнение - второ тримесечие 2020 г.

Отчет за касово изпълнение - трето тримесечие 2020 г.

-----------------

Годишен План

Годишен план за квалификационна дейност - 2020 г.

План за работи и обучения в условията на COVID 19 за учебната 2020-2021

ЦДО план